// tematy i osoby

tag: transplantacje

Życie transplantologa i śmierć mózgu, kreatynina, sprzeciw i perspektywiczne świnie #58

// Maciej Głyda //

Transplantolog żyje z telefonem w jednej ręce i walizką w drugiej, a niemal 5 milionów Polaków żyje nie mając świadomości, że są poważnie chorzy. Osoba po kolejnej transplantacji nerki może żyć z trzema, a nawet czterema narządami, z czego - w niedługiej przyszłości - co najmniej jeden będzie pochodził od zwierzęcia. I jeszcze jedno: człowiek może nie żyć na co najmniej dwa sposoby.